Вас вітає психологічна служба
Харківського навчально-виховного комплексу №15

Практичний психолог Харківського навчально-виховного комплексу №15 -  Ольга Василівна Лірник

Психологічна служба:
• сприяє формуванню особистісних якостей, розвитку психічних процесів учнів школи;
• проводить психодіагностику та корекційно-розвивальну роботу серед школярів, батьків, педагогів;
• допомагає в створенні комфортного психологічного клімату для здійснення освітньо-виховного процесу.
Психолог школи проводить консультації для дітей та батьків у вирішенні питань:
1. Підвищення рівня розвитку пізнавальних психічних процесів (сприймання, пам’ять, уява, мислення, увага).
2. Вивчення та формування особистісних якостей, ціннісних орієнтирів, розвиток обдарованості дитини, підвищення самооцінки.
3. Розвиток комунікативних та організаторських (лідерських) здібностей учнів.
4. Допомога у професійному самовизначеності старшокласників.
5. Профілактика та корекція поведінкових порушень в учнів.
6. Просвітницька робота серед учнів, батьків по формуванню навичок здорового способу життя.
Завдання психолога школи , що ґрунтуються на основі посадових обов’язків психолога школи та вимог навчального закладу:
Сприяння всебічному розвитку психіки особистості школярів молодшого, середнього та старшого шкільного віку.
Визначення рівня розвитку пізнавальних процесів пам’яті, уваги, уяви, мислення, сприйняття.
Активізація прояву пізнавальної сфери учнів.
Діагностика та корекція девіантних проявів поведінки важковиховуваних учнів.
Психологічний супровід учнів 1-их, 5-их класів в процесі їх адаптації до навчання.
Психологічна допомога учням у їх професійному самовизначенні.
Корекція прояву дезадаптивних явищ серед учнів, що навчаються у системі профільного навчання.
Виявлення учнів із затримкою психічного розвитку та психологічна допомога цим учням.
Формування взаємної емпатії, поваги з метою згуртованості класного та педагогічного колективів.
Аналіз сімейного виховання учнів і його впливу на поведінку та навчальну мотивацію.
Формування взаємної стратегії поведінки між батьками та школою під час навчання і виховання учнів.
Психологічний супровід учнів 9-их класів у підготовці до екзаменів.

Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладахЗНО ЗНО
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ЗНО