СТРУКТУРА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ШКОЛІ


Методична робота в школі — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.
 Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег.
 Її функції полягають у визначені системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів (планування); у діяльності з удосконалення структури і змісту методичної роботи (організаційна); у регулярному вивченні співвідношення між рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості роботи працівників освіти (діагностична); передбаченні знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому (прогностична); виробленні принципово нових положень навчально-виховної роботи, у формуванні, експериментальній перевірці та впровадженні передового досвіду (моделююча); відновленні частково забутих або втрачених учителями знань після закінчення навчального закладу (відновлююча); виправленні недоліків у діяльності педагогів, пов'язаних з використанням застарілих методик (коригуюча); інформуванні, агітації педагогів щодо впровадження досягнень науки, передового досвіду (пропагандистська); налагодженні й підтриманні зворотного зв'язку, в оцінюванні відповідності наслідків методичної роботи завданням та нормативним вимогам (контрольно-інформаційна).
 Завдання методичної роботи

 - реалізація основних положень Конституції України, завдань законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Національної доктрини розвитку освіти ”, Державних стандартів освіти , Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти”, Конвенції про права дитини;
 - вивчення постанов уряду про розвиток освіти, досягнень психолого-педагогічної науки, методики викладання;
 - систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроків, курсів за вибором, позакласної та позашкільної роботи;
 - вивчення й аналіз стану викладання предметів, рівня навчальних досягнень учнів;
 - сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою підвищення своєї кваліфікації, вдосконалення педагогічної майстерності;
 - всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості інноваційними технологіями навчання;
 - впровадження диференційованого та індивідуального підходу у процес навчання й виховання учнів;
 - забезпечення якісної освіти, ефективне управління НВП.
 


 

 ЗНО ЗНО
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ЗНО