Наш девіз:    Найсильніший той, хто має силу керувати самим собою.

День самоврядування 03.10.14!!!

 

 

 

 

 

Про самоврядування як організацію

         Ми живемо у світі, який стрімко розвивається, у світі, де кожний ранок нового дня народжує нові ідеї для побудови майбутнього. І основна складова цього світу – це суспільство; це людина, яка має в собі високий потенціал, вірить у свою справу і чітко знає, чого хоче у цьому житті. Але справа розпочата вимагає головного – досвіду, нового досвіду, набутого в процесі власних вчинків і помилок, виправляючи які людина щоразу здобуває щось нове.
         Освіта дає школярам великого досвіду, а  базою стає учнівське самоврядування, яке готує лідерів. Особистісно зорієнтована педагогіка нашої школи передбачає принципово нове ставлення до учня, до демократичних стосунків у класі, у шкільному колективі. Створено актив учнів, який вчиться правильних способів організації життя колективу. Учнівське самоврядування є організацією, яка створена учнями і для учнів.Діяльність учнівського самоврядування спирається на методично-організаційні принципи управління:
-наступність та змінність активу(лідерів обирають серед активних, але кожен учень може пройти шлях від рядового виконавця до організатора, а старшокласники навчають молодших за віком учнів, готуючи собі зміну);
   -  принцип одного планування (це скоординованість з планом школи, планом м/о класних керівників, яка покращує співпрацю учнівського та педагогічного колективу);
   -  принцип педагогічної активізації та сприяння (включає спільне керівництво, виховання згідно із завданням школи, із педагогічною проблемою, передбачає вплив на школярів через органи самоврядування);
   -  принцип активності, заохочення ініціативи (класні керівники вивчають і співставляють можливості учнів, виконують роль консультантів у класі, а педагоги-спеціалісти консультують кожну службу самоврядування).
      Важливою умовою педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням є постійний пошук нових форм і методів  організаці роботи.
Загальні положення.
    1. Учнівське самоврядування КЗ "ХСШ №15" регламентує свою діяльність на підставі  Конституції України, законів «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.
   2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами, батьками і учнями.

Мета шкільного самоврядування:


1. Всебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, малій батьківщині, народові України.
2. Забезпечувати та захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.
3. Формувати відчуття відповідальності, свідоме ставлення кожного до участі у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

 

Самоврядування в школі виконує функції:

1.Забезпечення порядку в школі, організовує чергування у школі.
2. Конторль за відвідуванням школи учнями.
3. Проведення загальношкільних лінійок, зборів, круглих столів, виставок.
4 Органнізавція дозвілля, творчих виставок ,змагань.
5.Контроль за збереженням шкільного майна, води, електроенергії, підручників.
6.Організація самообслуговання в класах, контроль за дотриманням санітарно- гігєнічних вимог.
7.Організація роботи з благоустрою теріторії школи. 
8. Участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік.
9. Надання допомоги в організації оздоровчих таборів для молодших школярів.
10. Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання учнівських колективів. 

 

Структура  шкільного самоврядування.

Має місце двоступенева структура- класна і загальношкільна форми самоуправління. Загальношкільна віддзеркалює класну.
  Спостерігається тісний взаємозв’язок класних служб самоврядування із загальношкільним, як результат – перші підпорядковані другим.
Посада секретаря: оформляє протоколи і контролює проведення засідань, повідомляє інформацію.
Заступник І: заступник голови учнівського самоврядування виконує фйункції голови учнівського самоврядування, якщо той відсутній,і організовує роботу центру Малюків.
Заступник ІІ: заступник голови учнівського самоврядування із учнів середніх класів і організовує роботу центру "Підліток."
Заступник ІІІ : заступник голови учнівського самоврядування обирається серед старшокласників і організовує роботу центру "Старшокласник"
 Рада учнівської молоді школи містить такі ж служби, як і класне самоврядування.
Служба дисципліни і порядку: стежить за самообслуговуванням в класах, організовує чергування учнів у школі, веде облік і виявляє причини пропусків уроків, інформує шкільну раду профілактики правопорушень, контролює стан шкільного майна, проводить рейди-перевірки. 
Служба освіти і науки: залучає учнів до гурткової роботи та секцій МАН, співпрацює з учителями в організації тематичних вечорів, предметних олімпіад, організовує перевірку стану підручників, ведення зошитів і щоденників, слідкує за дотриманням учнями «Правил учнів». 
Служба культури і дозвілля: готує інформацію про події в світі, країні, долучається до підготовки свят і тематичних вечорів відпочинку, виставок, співпрацює з молодіжними організаціями міста, розподіляє доручення по підготовці до свят , 
Служба спорту і здоров’я:служба спорту і здоров’я: займається пропагандою здорового способу життя серед учнів, слідкує за дотриманням чистоти і порядку у шкільних приміщеннях, зовнішнім виглядом учнів, допомагає у проведенні спортивних змагань, планує походи і поїздки.
 Служба екології та праці: формує в учнів потребу в  бережливому  ставленні до природи, сприяє озелененню класних кімнат і шкільних приміщень, проектує роботу із збереження чистоти довкілля, допомагає озеленювати територію школи і квітника.
Служба інформації : організовує щомісячний випуск стіннівок на певну тематику або до свят,  готує інформацію про загальношкільні заходи. 
Ефективною є робота учнівського самоврядування з дорослими. Співпраця з батьківським колективом полегшує вирішення деяких питань чи проблем школи, особливо це виявляється в роботі з проблемними учнями.
 Робота самоврядування в школі спирається на скоординованість з планом роботи школи, і важливою умовою є постійний пошук нових форм і методів її  організації. В школі функціонують різні служби , які самообслуговують в класах і в школі різні санітарно-гігієнічні вимоги, забезпечують порядок в школі, чергування, контроль за відвідуванням уроків, проводять загальношкільні лінійки, збори, круглі столи, виставки, організовують дозвілля, творчі свята, спортивні свята.
 В Раді Учнівської Молоді налічується 6 служб: освіти і науки, культури і дозвілля, інформації, дисципліни і порядку, здоров’я і спорту, екології та праці. Класні служби підпорядковуються Голові учнівського самоврядування, який має двох заступників і секретаря для допомоги. Згідно із річним планом щомісяця проводяться засідання активу учнівського самоврядування, сформованого із старост класного самоврядування, а також відбуваються засідання різних служб по потребі. Ведуться протоколи засідань . 

Старостат:
1. Звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях Старостату.
2. Є безпосереднім зв’язковим між Радою Міністрів, колективом класу та класним керівником (доводить до їх відома плани, завдання ).ЗНО ЗНО
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ЗНО